אליוב-גרין משרד עורכי דין

אליוב-גרין משרד עורכי דין

עורך דין ליווי חברות, הקמת חברות ופירוק חברות

מהי חברה?
חברה היא התאגדות של פרטים או בעלי מניות לצורך הגשמת מטרה עסקית משותפת, לרוב מטרתה של החברה היא השאת רווחים. מייסדי החברה יוצרים את מנגנון קבלת ההחלטות, מערך הזכויות והחובות המסגרת הארגונית, הון החברה, ועוד שלל היבטים המקיימים את מטרת התאגדות החברה. מבחינה משפטית, החברה היא אישיות נפרדת בעלת זכויות וחובות, כך שהיא אחראית לחובותיה ובעלת זכויותיה בדיוק אדם פרטי .
דיני חברות ותאגידים הינו ענף משפטי המאגד בתוכו את מכלול החוקים והתקנות הנחוצים לניהול הפעילות המשפטית, העסקית, והארגונית של החברה, משלב ההקמה ועד לפירוקה. דיני החברות מסדירים את היחסים בין בעלי המשרות ובין בעלי המניות. בעלי החברה, בינם ובין עצמם ובינם ובין
החברה, המוגדרת כישות משפטית עצמאית, נפרדת מבעליה. כמו כן , דיני החברות קובעים את מערכות היחסים בין החברה ובין הגורמים החיצוניים לה, כגון גופים ציבוריים ופיננסיים ורשויות המדינה, חברות אחרות הנמצאות בשיתופי פעולה עמה, הלקוחות, העובדים הזכיינים ועוד שלל
גורמים הפועלים עם ובתוך החברה .
בין הנושאים המרכזיים הבאים לידי ביטוי בדיני החברות נמנים נהלים להסדרת ניגודי אינטרסים ופתרון סכסוכים ומחלקות בין בעלי המניות, העובדים והגורמים החיצוניים הקשורים לפעילות העסקית של החברה, הסדרים מול רשויות ונושים במקרה של פירוק החברה וייצוג החברה בפני
מוסדות המדינה ובפני הערכאות המשפטיות .

תהליך הקמה וניהול של חברה תהליך הקמה וניהול של חברה מעוגן בחוק החברות, תשנ”ט – 1999 ופקודת החברות (נוסח חדש) תשמ”ג – 1983 . הקמה ורישום חברה הוא תהליך ארוך המשלב היבטים משפטיים, רישומיים וכלכליים, המשליכים ישירות על התפקוד העסקי. כחלק מכך, יש להגיש בקשה לרישום חברה ברשם החברות ולהגיש מסמכים שונים בהם הצהרת בעלי מניות, הצהרת דירקטורים, תקנון התאגדות החברה המפרט את פעילות החברה, שמה, סייגים משפטיים ועוד. כמו כן, במעמד הרישום יש לשלם אגרת רישום. בעלי השליטה בחברה אחראיים לניהול תקין של ספרי חשבונות, אחזקת מניות ואחריות משפטית .

יתרונות הליווי המשפטי

אליו ב-גרין משרד עורכי דין מעניק ייעוץ וייצוג משפטי איכותי ללקוחות רבים, הן ישראלים והן בינלאומיים, בכל הנוגע לפעילותם השוטפת בתחום דיני חברות. זאת, לרבות ייעוץ למנהלים, בעלי מניות, דירקטורים ומשקיעים, בסוגיות משפטיות הנלוות לפעילות החברה. במסגרת השירות המשפטי מלווים עורכי הדין את קהל הלקוחות באופן אישי החל מתחילת העסקה ועד ניהול החברה לרבות ניהול משא ומתן, ניסוח הסכמים, ליווי במעמד החתימה ואף לאחר מכן בצורה שוטפת. עורכי הדין המיומנים של משרדנו ישמחו לסייע לכם מניסיונם הרב בתהליך הקמת חברה חדשה ובליווי שוטף ברמה גבוהה, כך שתוכלו להתמקד בפעילות העסקית בלבד .
אליוב-גרין משרד עורך דין חברות ותאגידים עוסק במשפט מסחרי ודיני חברות, ומתמחה בעניינים המשפטיים הנוגעים להתנהלות חברות, לרבות ייצוג חברות בפני כלל הערכאות המשפטיות. עורכי דין דיני חברות מייעצים תדיר לחברות ותאגידים שונים לנושאי משרה ולבעלי מניות בחברות בכל הנושאים המשפטיים והמסחריים הנדרשים להקמת תאגידים וניהולם, לפעילות השוטפת על כל היבטיה המשפטיים והמחסריים, ועריכת חוזים מסחריים מכל הסוגים ובכל ההיקפים . הייעוץ המשפטי אשר משרדנו מתמחה הוא – הקמת חברה , מתן חוות דעת , הסכמי ניהול ושותפות, הסכמי רכישת חברה, הסכמי רכישת מניות, הסכנמי רכישת פעילויות של חברות, הסכמים בין בעלי מניות, הסכמי הלוואה, הנפקת מניות ואגרות חוב, החזקה בנאמנות, הכנת חוזים מסחריים, ליווי משפטי, פירוק חברה והחייאת חברה ועוד . משרדנו מתמחה טיפול וייצוג במאבקי שליטה ובסכסוכים בין בעלי מניות ושותפים לרבות: תביעות קיפוח (ועושק המיעוט), תביעה נגזרת, הגנה נגזרת, תביעות להרמת מסך ובקשות לפירוק חברה, תביעות להפרת הסכמים ועוד.

צריכים ייעוץ? פנו אלינו עוד היום!

משה דיין 10, פתח תקווה

דילוג לתוכן