אליוב-גרין משרד עורכי דין

אליוב-גרין משרד עורכי דין

עורך דין לדיני עבודה

לאור יחסי הכוחות הבלתי שוויוניים בין המעביד, בעל הכוח, הממון והסמכות, לבין העובד, הגורם החלש, כנסת ישראל חוקקה חוקים רבים הקשורים בדיני העבודה לכן צריך עורך דין לדיני עבודה.

לצערנו, משרדנו ניתקל פעמים רבות כי המעסיק משתמש ומנצל את פערי הכוחות שבינו לבין העובד ופגוע בזכויות העובד המגיעות לו על פי דין.

הפגיעות השכיחות בעובדים על ידי מעסיקיהם מתבטאות לרוב בפגיעה במשכורת, אי הפרשות לזכויות סוציאליות, פיטורין שלא כדין, הרעת תנאים ואי תשלום שעות נוספות.

צריכים ייעוץ? פנו אלינו עוד היום!

משה דיין 10, פתח תקווה

חוקים שונים הנגזרים מדיני העבודה:
חוק הסכמים קיבוציים – הסכם קיבוצי הוא הסכם שחל עליו כל הכללים שחלים על כל חוזה רגיל, מכוח דיני החוזים וחוק החוזים.
על מנת שהסכם ייחשב כהסכם קיבוצי, חלים עליו מספר תנאים, צורניים ומהותיים המחויבים על פי חוק הסכמים קיבוציים:
א. הסכם קיבוצי חייב להיות בכתב (זאת בניגוד להסכמים רגילים, כמו לדוגמא הסכם עבודה, שיכול להיות בעל-פה)
ב. הסכם קיבוצי חייב ברישום אצל רשם ההסכמים הקיבוציים (וזאת תוך חודשיים מיום חתימתו). וזאת על מנת שכל אדם מעוניין, לרבות כמובן עובדים של המפעל, יוכלו לעיין בהסכם אצל רשם ההסכמים הקיבוציים.
ג. הסכם קיבוצי נחתם בין ארגון עובדים יציג במקום העבודה, מצד אחד, לבין מעביד או ארגון מעבידים, מצד שני.
ד. תוכן ההסכם הקיבוצי- צריך להיות בענייני עבודה, קרי תנאי עבודה, קבלה לעבודה, סיום עבודה וחובות וזכויות של בעלי ההסכם.

היה ונפל פגם באחת מ-4 הדרישות לעיל אין מדובר בהסכם קיבוצי אלא בהסדר קיבוצי בלבד. לדוגמא, אם במקום ארגון העובדים היציג חותם על ההסכם ועד עובדים, אין מדובר בהסכם קיבוצי אלא בהסדר קיבוצי בלבד. כמו כן, במקרה והסכם קיבוצי לא נשלח לרישום הוא לא ייחשב כהסכם קיבוצי אלא כהסדר קיבוצי, אף על פי שההסכם עמד בכל שאר הדרישות.

על מנת לסיים הסכם קיבוצי יש לתת הודעה מוקדמת בכתב של חודשים מראש. בהסכם קיבוצי לתקופה מסוימת, ניתן לתת הודעה מוקדמת של חודשים לסיום ההסכם, רק לקראת המועד בו נקבע כי ההסכם יסתיים. לא ניתנה הודעה כאמור, ההסכם הקיבוצי ממשיך לחול והופך להסכם קיבוצי לתקופה בלתי מסוימת (קרי, הסכם קיבוצי לא מתבטל מאיליו, גם אם ישנו מועד בהסכם לסיומו). הסכם קיבוצי לתקופה בלתי מסוימת יש לו תוקף של שנה אחת לפחות (לא ניתן לבטל אותו לפני תום השנה). פסיקת בית הדין הארצי לעבודה קבעה כי ביטול הסכם קיבוצי כפוף לעיקרון תום הלב.

עורך דין לדיני עבודה – אליוב-גרין

משרד אליוב-גרין מתמחה בייצוג עובדים, אם אחת מזכויותיך נפגעו בהתאם לאמור לעיל, משרדנו ישמח להעניק לך ייעוץ משפטי מקצועי, מקיף ויסודי.

לקבלת ייעוץ פנו אלינו עוד היום!

משה דיין 10, פתח תקווה

דילוג לתוכן